Sản Phẩm

nano bạc silver max

SILVER MAX – NANO BẠC TRỊ KHUẨN PHỔ RỘNG – RỬA BÔNG, CHỐNG RỤNG, TĂNG HIỆU LỰC THUỐC 500ML

SILVER MAX 

Trị Khuẩn – Rửa bông  

Ức chế Ethylene – Chống rụng do Ethylene

Tăng hiệu lực thuốc & phân bón

  • Silver Max chứa hạt Nano Bạc được sản xuất theo CÔNG NGHỆ NANO – Bản quyền TANIXA.
  • Silver Max chuyên trị khuẩn phổ rộng.
  • Silver Max chuyên ức chế ethylene. Ethylene chính là hormone gây ra rụng bông sinh lý, rụng trái non sinh lý.

 

Danh mục:

SILVER MAX 

Trị Khuẩn – Rửa bông  

Ức chế Ethylene – Chống rụng do Ethylene

Tăng hiệu lực thuốc & phân bón

Quy cách: 500ml

THÀNH PHẦN: 

Nano Bạc: 1000ppm

CÔNG DỤNG: 

  • Silver Max chứa hạt Nano Bạc được sản xuất theo CÔNG NGHỆ NANO – Bản quyền TANIXA.
  • Silver Max chuyên trị khuẩn phổ rộng.
  • Silver Max chuyên ức chế ethylene. Ethylene chính là hormone gây ra rụng bông sinh lý, rụng trái non sinh lý.

ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI SILVER MAX:

  • Tăng hiệu quả phân bón & thuốc BVTV lên 100-200%.
  • Rửa bông – Sáng bông – Sáng mắt cua – Kích kháng – Phòng ngừa sương muối.
  • Ức chế ethylene kéo dài, giảm rụng bông sinh lý, rụng trái non sinh lý.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: 

Sử dụng được hầu hết các loại cây trồng:

– Pha 1-2ml/1 lít nước. Có thể sử dụng chung với các loại thuốc BVTV và phân bón lá.

Xem thêm