Liên Hệ

Bản đồ

https://www.google.com/maps/place/N%C3%B4ng+Nghi%E1%BB%87p+H%E1%BB%AFu+C%C6%A1+Sinh+H%E1%BB%8Dc/@13.9573947,108.0218436,17357m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x316c211f86187321:0xc5b5e15731c839f6!8m2!3d13.9497887!4d108.0126813!16s%2Fg%2F11pwwtg3xh?hl=vi-VN&entry=ttu

Gửi thắc mắc cho chúng tôi

    Liên hệ

    • Địa chỉ: 429 Trường Chinh, Phường Chi Lăng, TP. Pleiku, Gia Lai
    • Email: huucosinhhocgl@gmail.com
    • Số điện thoại: 0977 369 060