Sản Phẩm

root star

ROOT STAR KÍCH DƯỠNG RỄ, GIẢI ĐỘC, TĂNG TRƯỞNG – GIẢM RỐI LOẠN SINH LÝ, NẤM BỆNH 500G

139.000

 • Giúp kích rễ cực mạnh.
 • Giúp ngăn chặn sự xuất hiện của vi sinh vật gây bệnh cho đất
 • Giúp giảm rối loạn sinh lý, tăng năng suất cây trồng.
 • Giúp cải thiện sự phát triển của rễ và ngăn ngừa lão hoá rễ.
 • Giúp cải thiện độ sâu của đất, và khả năng hấp thụ phân bón.
 • Giúp giảm tích luỹ muối, giải độc cho đất.
 • Trung hoà các chất độc hại, và giảm dư lượng thuốc BVTV trong đất.

ROOT STAR – Nhập khẩu Hàn Quốc

Kích dưỡng rễ, Giải độc & Tăng trưởng cây. Giảm rối loạn sinh lý, hạn chế nấm bệnh. 

THÀNH PHẦN:

– 𝐻𝑢𝑚𝑖𝑐 𝑎𝑐𝑖𝑑 ≥ 15%
– 𝐹𝑢𝑙𝑣𝑖𝑐 𝐴𝑐𝑖𝑑 ≥ 8.5%
– 𝐴𝑚𝑖𝑛𝑜 𝐴𝑐𝑖𝑑 ≥ 0.4%
– 𝑁 ≥ 4.5%
– 𝑃2𝑂5 ≥ 9.5%
– 𝐶𝑎𝑂 ≥ 1.5%
– 𝐹𝑒𝑂 ≥ 0.2%
– 𝑍𝑛𝑂 ≥ 0.1%
– 𝑀𝑛𝑂 ≥ 0.1%
– 𝑀𝑜 ≥ 0.1%
– 𝐵2𝑂3 ≥ 1%
– K2O ≥ 9.5%
– 𝐓𝐫𝐢𝐜𝐡𝐨𝐝𝐞𝐫𝐦𝐚 𝐇𝐚𝐫𝐳𝐢𝐚𝐧𝐮𝐦: 𝟐𝐱 𝟏𝟎𝟕/𝐠
– 𝐁𝐚𝐜𝐢𝐥𝐥𝐮𝐬 𝐒𝐮𝐛𝐭𝐢𝐥𝐥𝐢𝐬: 𝟐𝐱 𝟏𝟎𝟖/𝐠
– 𝐁𝐚𝐜𝐢𝐥𝐥𝐮𝐬 𝐌𝐞𝐠𝐚𝐭𝐞𝐫𝐢𝐮𝐦: 𝟓𝐱 𝟏𝟎𝟕/𝐠
CÔNG DỤNG:
 • Giúp kích rễ cực mạnh.
 • Giúp ngăn chặn sự xuất hiện của vi sinh vật gây bệnh cho đất
 • Giúp giảm rối loạn sinh lý, tăng năng suất cây trồng.
 • Giúp cải thiện sự phát triển của rễ và ngăn ngừa lão hoá rễ.
 • Giúp cải thiện độ sâu của đất, và khả năng hấp thụ phân bón.
 • Giúp giảm tích luỹ muối, giải độc cho đất.
 • Trung hoà các chất độc hại, và giảm dư lượng thuốc BVTV trong đất.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: 

 • Liều tưới: 1gr pha với 1 lít nước. Tưới quanh gốc
 • Liều phun: 1gr pha với 1,5 lít nước. Phun đều ướt tán lá.
 • Sử dụng mọi giai đoạn cây trồng. Phun định kỳ 7 -10 ngày/ lần hoặc khi cần thiết.
 • Không pha với thuốc BVTV có nguồn gốc Đồng hoặc Kiềm.

 

Xem thêm