Sản Phẩm

OLIGA MAX GOLD

NANO CHITOSAN 7% – ỨC CHẾ TUYẾN TRÙNG, NGỪA VÀNG LÁ THỐI RỄ, KÍCH RỄ, TĂNG HIỆU LỰC THUỐC OLIGA MAX 500ML

150.000

OLIGA MAX GOLD 

 • Kích rễ.
 • Ức chế tuyến trùng.
 • Ức chế nấm Phytopthora.
 • Ngăn ngừa vàng lá thối rễ tái phát.
 • Tăng hiệu quả thuốc rầy, nhện, bọ trĩ.
 • Ngâm ủ giống.

OLIGA MAX GOLD 

Kích rễ. Ức chế tuyến trùng. Ức chế nấm Phytopthora. Ngăn ngừa vàng lá thối rễ tái phát. Tăng hiệu quả thuốc rầy, nhện, bọ trĩ. Ngâm ủ giống.

THÀNH PHẦN: 

 • Hàm lượng hữu cơ: Oligo Chitosan 7%
 • Kẽm (Zn): 100ppm
 • pHH2O: 3.5
 • Tỷ trọng: 1.03 g/ml

CÔNG DỤNG:

 • Kích rễ.
 • Ức chế tuyến trùng.
 • Ức chế nấm Phytopthora.
 • Ngăn ngừa vàng lá thối rễ tái phát.
 • Tăng hiệu quả thuốc rầy, nhện, bọ trĩ.
 • Ngâm ủ giống.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: 

 • Pha 1ml/1 lít nước. Phun qua lá & Tưới gốc.
 • Ngâm ủ giống: 25ml/20kg giống (rễ mập, dài, hạn chế chết cây con).
 • Tăng hiệu quả của thuốc rầy, nhện, bọ trĩ: 500ml/600-800 lít nước.

 

Xem thêm