Sản Phẩm

Mantus Nhân sâm cho cây trồng

MANTUS – Nhân sâm cho cây trồng (Italia) 100ml

MANTUS – Nhân sâm cho cây trồng (Đồng sinh học) Nhập khẩu từ Ý

Rửa vườn – Kích kháng – Phục hồi

Sử dụng cho tất cả các loại cây trồng

Chai 100ml

Danh mục:

🎯🔥 𝐌𝐀𝐍𝐓𝐔𝐒 – 𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐒𝐚̂𝐦 𝐂𝐡𝐨 𝐂𝐚̂𝐲 𝐓𝐫𝐨̂̀𝐧𝐠 🔥🎯

(Đ𝐎̂̀𝐍𝐆 𝐒𝐈𝐍𝐇 𝐇𝐎̣𝐂) – 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐩 𝐤𝐡𝐚̂̉𝐮 𝐭𝐮̛̀ 𝐘́ 🇮🇹

𝐌𝐀𝐍𝐓𝐔𝐒 – 𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐒𝐚̂𝐦 𝐂𝐡𝐨 𝐂𝐚̂𝐲 𝐓𝐫𝐨̂̀𝐧𝐠 à sản phẩm được khuyến cáo trộn với phân bón và thuốc BVTV.

✅ 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐬𝐚̉𝐧 𝐱𝐮𝐚̂́𝐭: Tập đoàn SCL Italia

✅ 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐚̂̀𝐧: 🚩 Đồng (Cu): 25.000ppm 🚩 Phụ gia kích thích sinh học đặc biệt.

✅ 𝐐𝐮𝐲 𝐜𝐚́𝐜𝐡: chai 100ml

✅ 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐃𝐔̣𝐍𝐆 𝐂𝐇𝐈́𝐍𝐇:

🚩 Rửa cây, trái (sạch rong rêu, ghẻ, nấm, khuẩn) đặc biệt nấm hồng trên sầu riêng.

🚩 Kích kháng tăng sức đề kháng cây trồng.

🚩 Phục hồi cây do stress: hạn mặn,sương muối, cây suy giai đoạn mang trái, sau thu hoạch,…

🚩 Trộn với thuốc trừ bệnh để tăng hiệu quả của thuốc.

🚩 Dưỡng bộ lá chân và lá đông của cây lúa thêm xanh, bền, khỏe.

🚩 Sạch ghẻ, bóng da, đẹp trái, mập đọt.

⚠️ Đ𝐀̣̆𝐂 𝐁𝐈𝐄̣̂𝐓:

🎯 𝐌𝐀𝐍𝐓𝐔𝐒 – 𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐒𝐚̂𝐦 𝐂𝐡𝐨 𝐂𝐚̂𝐲 𝐓𝐫𝐨̂̀𝐧𝐠 là sản phẩm được khuyến cáo trộn với phân bón và thuốc BVTV. Có thể phun giai đoạn ra hoa và mang trái.

✅ 𝐋𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠:

🚩 Cây ăn trái: pha chai 100ml/200 lít nước dùng để Rửa cây, Rửa vườn.

➖ Cây Suy: Định kỳ 7-10 ngày/ lần, dùng 2-3 lần sau đó định kỳ 1-1,5 tháng/lần.

➖ Cây Bình Thường: dùng 1-1,5 tháng/lần.

🚩 Cây công nghiệp: pha chai 100ml/200 lít nước. Rửa vườn, sau thu hoạch, nuôi trái: dùng 1-2 lần.

🚩 Hoa kiểng: pha 0.25-0.5ml/1 lít nước. Định kỳ 5-7 ngày/lần ở giai đoạn cây con và tạo nụ.

🚩 Rau màu: pha 0.25-0.5ml/1 lít nước. Định kỳ 7-10 ngày/lần.

🚩 Lúa: pha 0.5 ml/1 lít nước. Dùng 2 lần giai đoạn trước và sau trổ.

🤝 𝗖𝗔𝗠 𝗞𝗘̂́𝗧 𝗧𝗨̛̀ 𝗦𝗛𝗢𝗣:

✅ 𝗛𝗮̀𝗻𝗴 𝗰𝗵𝗶́𝗻𝗵 𝗵𝗮̃𝗻𝗴 𝘁𝘂̛̀ 𝗰𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝘆, 𝗻𝗲̂́𝘂 𝗽𝗵𝗮́𝘁 𝗵𝗶𝗲̣̂𝗻 𝗵𝗮̀𝗻𝗴 𝗴𝗶𝗮̉ 𝗵𝗮̀𝗻𝗴 𝗻𝗵𝗮́𝗶, 𝗸𝗲́𝗺 𝗰𝗵𝗮̂́𝘁 𝗹𝘂̛𝗼̛̣𝗻𝗴 𝘀𝗲̃ 𝗯𝗼̂̀𝗶 𝘁𝗵𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝗴𝗮̂́𝗽 đ𝗼̂𝗶 𝗴𝗶𝗮́ 𝘁𝗿𝗶̣ 𝗵𝗮̀𝗻𝗴 𝗵𝗼́𝗮.

✅ 𝗕𝗮̉𝗼 𝗵𝗮̀𝗻𝗵 𝟭 đ𝗼̂̉𝗶 𝟭 𝗻𝗲̂́𝘂 𝗹𝗼̂̃𝗶 𝗰𝘂̉𝗮 𝗻𝗵𝗮̀ 𝘀𝗮̉𝗻 𝘅𝘂𝗮̂́𝘁 𝗵𝗼𝗮̣̆𝗰 𝗰𝘂̉𝗮 𝘀𝗵𝗼𝗽.

✅ 𝗛𝗮̀𝗻𝗴 𝗰𝗼̀𝗻 𝗻𝗴𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝘁𝗲𝗺, 𝗻𝗴𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝗸𝗶𝗲̣̂𝗻 𝘁𝘂̛̀ 𝗻𝗵𝗮̀ 𝘀𝗮̉𝗻 𝘅𝘂𝗮̂́𝘁.

✅ 𝗛𝗮̀𝗻𝗴 𝗰𝗼̀𝗻 𝗵𝗮̣𝗻 𝘀𝘂̛̉ 𝗱𝘂̣𝗻𝗴, 𝗰𝗮𝗺 𝗸𝗲̂́𝘁 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗯𝗮́𝗻 𝗵𝗮̀𝗻𝗴 𝗵𝗲̂́𝘁 𝗱𝗮𝘁𝗲.

✅ 𝗧𝘂̛ 𝘃𝗮̂́𝗻 𝗸𝘆̃ 𝘁𝗵𝘂𝗮̣̂𝘁 𝗰𝗮̂𝘆 𝘁𝗿𝗼̂̀𝗻𝗴 𝘃𝗮̀ 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺 𝗵𝗼𝗮̀𝗻 𝘁𝗼𝗮̀𝗻 𝗺𝗶𝗲̂̃𝗻 𝗽𝗵𝗶́.

✅ 𝗡𝗲̂́𝘂 𝗰𝗼́ 𝗯𝗮̂́𝘁 𝗸𝘆̀ 𝘁𝗵𝗮̆́𝗰 𝗺𝗮̆́𝗰 𝗵𝗼𝗮̣̆𝗰 𝗺𝘂𝗼̂́𝗻 𝗴𝗶𝗮̉𝗶 đ𝗮́𝗽 𝘃𝗲̂̀ 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺 𝗵𝗮̃𝘆 𝘃𝘂𝗶 𝗹𝗼̀𝗻𝗴 𝗶𝗻𝗯𝗼𝘅 𝗻𝗴𝗮𝘆 𝗰𝗵𝗼 𝘀𝗵𝗼𝗽 𝗵𝗼𝗮̣̆𝗰 𝗹𝗶𝗲̂𝗻 𝗵𝗲̣̂ 𝘁𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗶𝗻 𝗱𝘂̛𝗼̛́𝗶 đ𝗮̂𝘆 👇👇👇

🔥 𝗧𝗛𝗢̂𝗡𝗚 𝗧𝗜𝗡 𝗟𝗜𝗘̂𝗡 𝗛𝗘̣̂ 𝗦𝗛𝗢𝗣:

☎️ 𝗛𝗼𝘁𝗹𝗶𝗻𝗲/𝗭𝗮𝗹𝗼: 𝟬𝟵𝟳𝟳.𝟯𝟲𝟵.𝟬𝟲𝟬

Địa chỉ: 276 Trường Chinh, P Trà Bá, TP Pleiku, Gia Lai

FB: Nông Nghiệp Hữu Cơ Sinh Học Gia Lai

#phan_cho_cay #phan_sach #phan_bon_sach #phan_sinh_hoc #phan_bon #phan_bon_humic #phan_bon_npk #phan_bon_cay #phan #phan_bon_cay_an_qua #phan_bon_n3m #phuc_hoi #cay_trong #mantus #phan_bon_cay_sau_rieng #Thuoc_tru_benh_Mantus #MANTUS_thuoc #Mantus_nhan_sam_cay_trong #phan_vi_luong_mantus

Xem thêm