Sản Phẩm

1

ION Vàng (Đồng Nano) Quét sạch các loại nấm bệnh gây hại 500ml

145.000

Công nghệ ION+ (dạng siêu phân tử nhỏ hơn Nano gấp 5 lần) kết hợp cùng Enzyme Vi sinh vật thay thế các hoạt chất hóa học đã bị kháng thuốc và gây ảnh hưởng đến con người và môi trường.

THÀNH PHẦN: Hữu cơ: 16%, Emzyme Azotobacter, Enzyme Trichoderma, Fe: 200ppm, Zn: 200ppm, Mn: 200ppm, PH: 7 Phụ gia: Đồng ION : 36.000ppm/L, TTio2, dịch chiết lá bàng

CÔNG DỤNG: Các hạt ION và Enzym sẽ quét sạch các loại nấm bệnh gây hại: Thán thư, Phấn trắng, Nấm hồng, Rỉ sắt, Khô cành khô quả, Sương mai, Thối rễ, Héo rũ, Chết nhanh, Chết chậm, Lở cổ rễ, Đốm mắt cua, Đốm lá,…

Danh mục:

Công nghệ ION+ (dạng siêu phân tử nhỏ hơn Nano gấp 5 lần) kết hợp cùng Enzyme Vi sinh vật thay thế các hoạt chất hóa học đã bị kháng thuốc và gây ảnh hưởng đến con người và môi trường.

𝐓𝐇𝐀̀𝐍𝐇 𝐏𝐇𝐀̂̀𝐍: Hữu cơ: 16%, Emzyme Azotobacter, Enzyme Trichoderma, Fe: 200ppm, Zn: 200ppm, Mn: 200ppm, PH: 7 Phụ gia: Đồng ION : 36.000ppm/L, TTio2, dịch chiết lá bàng

𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐃𝐔̣𝐍𝐆: Các hạt ION và Enzym sẽ quét sạch các loại nấm bệnh gây hại: Thán thư, Phấn trắng, Nấm hồng, Rỉ sắt, Khô cành khô quả, Sương mai, Thối rễ, Héo rũ, Chết nhanh, Chết chậm, Lở cổ rễ, Đốm mắt cua, Đốm lá,…

𝐇𝐔̛𝐎̛́𝐍𝐆 𝐃𝐀̂̃𝐍 𝐒𝐔̛̉ 𝐃𝐔̣𝐍𝐆: Pha 40 – 50ml dung dịch cho 20 – 25 Lít nước sạch sau đó phun xịt phủ đều trên 2 mặt lá, thân cành, gốc rễ. Đối với trị bệnh nên sử dụng 2-3 lần cách nhau 5-10 ngày kết hợp tưới gốc. Nên phun dung dịch khi trời mát (sáng sớm hoặc chiều tối) tránh phun lúc nắng gắt. Có thể pha chung với các loại thuốc kháng sinh hoặc hóa học khác

🤝 𝗖𝗔𝗠 𝗞𝗘̂́𝗧 𝗧𝗨̛̀ 𝗦𝗛𝗢𝗣:

✅ 𝗛𝗮̀𝗻𝗴 𝗰𝗵𝗶́𝗻𝗵 𝗵𝗮̃𝗻𝗴 𝘁𝘂̛̀ 𝗰𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝘆, 𝗻𝗲̂́𝘂 𝗽𝗵𝗮́𝘁 𝗵𝗶𝗲̣̂𝗻 𝗵𝗮̀𝗻𝗴 𝗴𝗶𝗮̉ 𝗵𝗮̀𝗻𝗴 𝗻𝗵𝗮́𝗶, 𝗸𝗲́𝗺 𝗰𝗵𝗮̂́𝘁 𝗹𝘂̛𝗼̛̣𝗻𝗴 𝘀𝗲̃ 𝗯𝗼̂̀𝗶 𝘁𝗵𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝗴𝗮̂́𝗽 đ𝗼̂𝗶 𝗴𝗶𝗮́ 𝘁𝗿𝗶̣ 𝗵𝗮̀𝗻𝗴 𝗵𝗼́𝗮.

✅ 𝗕𝗮̉𝗼 𝗵𝗮̀𝗻𝗵 𝟭 đ𝗼̂̉𝗶 𝟭 𝗻𝗲̂́𝘂 𝗹𝗼̂̃𝗶 𝗰𝘂̉𝗮 𝗻𝗵𝗮̀ 𝘀𝗮̉𝗻 𝘅𝘂𝗮̂́𝘁 𝗵𝗼𝗮̣̆𝗰 𝗰𝘂̉𝗮 𝘀𝗵𝗼𝗽.

✅ 𝗛𝗮̀𝗻𝗴 𝗰𝗼̀𝗻 𝗻𝗴𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝘁𝗲𝗺, 𝗻𝗴𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝗸𝗶𝗲̣̂𝗻 𝘁𝘂̛̀ 𝗻𝗵𝗮̀ 𝘀𝗮̉𝗻 𝘅𝘂𝗮̂́𝘁.

✅ 𝗛𝗮̀𝗻𝗴 𝗰𝗼̀𝗻 𝗵𝗮̣𝗻 𝘀𝘂̛̉ 𝗱𝘂̣𝗻𝗴, 𝗰𝗮𝗺 𝗸𝗲̂́𝘁 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗯𝗮́𝗻 𝗵𝗮̀𝗻𝗴 𝗵𝗲̂́𝘁 𝗱𝗮𝘁𝗲.

✅ 𝗧𝘂̛ 𝘃𝗮̂́𝗻 𝗸𝘆̃ 𝘁𝗵𝘂𝗮̣̂𝘁 𝗰𝗮̂𝘆 𝘁𝗿𝗼̂̀𝗻𝗴 𝘃𝗮̀ 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺 𝗵𝗼𝗮̀𝗻 𝘁𝗼𝗮̀𝗻 𝗺𝗶𝗲̂̃𝗻 𝗽𝗵𝗶́.

✅ 𝗡𝗲̂́𝘂 𝗰𝗼́ 𝗯𝗮̂́𝘁 𝗸𝘆̀ 𝘁𝗵𝗮̆́𝗰 𝗺𝗮̆́𝗰 𝗵𝗼𝗮̣̆𝗰 𝗺𝘂𝗼̂́𝗻 𝗴𝗶𝗮̉𝗶 đ𝗮́𝗽 𝘃𝗲̂̀ 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺 𝗵𝗮̃𝘆 𝘃𝘂𝗶 𝗹𝗼̀𝗻𝗴 𝗶𝗻𝗯𝗼𝘅 𝗻𝗴𝗮𝘆 𝗰𝗵𝗼 𝘀𝗵𝗼𝗽 𝗵𝗼𝗮̣̆𝗰 𝗹𝗶𝗲̂𝗻 𝗵𝗲̣̂ 𝘁𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗶𝗻 𝗱𝘂̛𝗼̛́𝗶 đ𝗮̂𝘆 👇👇👇

🔥 𝗧𝗛𝗢̂𝗡𝗚 𝗧𝗜𝗡 𝗟𝗜𝗘̂𝗡 𝗛𝗘̣̂ 𝗦𝗛𝗢𝗣: ☎️ 𝗛𝗼𝘁𝗹𝗶𝗻𝗲/𝗭𝗮𝗹𝗼: 𝟬𝟵𝟳𝟳.𝟯𝟲𝟵.𝟬𝟲𝟬

Xem thêm